Parlamentul90 Republicii Moldova
Caută
EXTRAS din Procesul-verbal nr. 5 al Adunării Generale a Asociaţiei „Parlamentul-90” din 15 martie 2014 2014-04-01

E X T R A S

din Procesul-verbal nr. 5


al Adunării Generale a Asociaţiei „Parlamentul-90”

din 15 martie 2014

 

Total membri ai Asociaţiei 148 persoane

Prezenţi la adunare (78) persoane

Invitaţi 11 persoane

 

Ordinea de zi:

 

 1. Raport cu privire la activitatea organului de conducere Asociaţiei (raportor V. Bulgari, preşedintele Asociaţiei „Parlamentul-90”).

 2. Informaţia Comisiei de Cenzori despre activitatea Prezidiului privind administrarea bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti ale Asociaţiei (raportor T. Macrinici, preşedintele Comisiei de Cenzori)

 3. Modificări şi (primirea şi radierea unor membri) în lista Asociaţiei „Parlamentul-90”.

 4. Informaţie cu privire la noua redacţie a Statutului Asociaţiei „Parlamentul-90” (raportor N. Misail, secretarul Asociaţiei „Parlamentul-90”.

 5. Alegerea organelor de conducere ale Asociaţiei „Parlamentul-90”.

 6. Alegerea Comisiei de cenzori.

 7. Diverse.


 

Luând în considerare rapoartele şi informaţiile prezentate, luările de cuvânt şi propunerile membrilor Asociaţiei „Parlamentul-90”, Adunarea Generală din 15 martie 2014 HOTĂRĂŞTE:

 1. a) A radia din lista membrilor Asociaţiei „Parlamentul 90” în legătură cu decesul sau alte motive întemeiate (pierderea legăturii cu Asociaţia, schimbarea locului de reşedinţă în altă ţară etc.). Lista se anexează.

b) În legătură cu primirea de noi membri, a aproba completările în lista membrilor Asociaţiei „Parlamentul 90” la moment în număr de 148 persoane. Lista se anexează.

 1. A lua act de raportul Preşedintelui Asociaţiei Valeriu Bulgari şi coraportul prim-vicepreşedintelui Ion Palii cu privire la activitatea Asociaţiei şi Prezidiului pe perioada de dare de seamă. A considera activitatea Prezidiului Asociaţiei „Parlamentul-90” satisfăcătoare.

 2. A lua act şi a aproba Raportul preşedintelui Comisiei de Cenzori Tudor Macrinici.

 3. A alege în funcţia de preşedinte al Asociaţiei „Parlamentul-90” pe dl Mihai Cotorobai. În rezultatul votării pe principiu de alternativă, adunarea a decis:

 

Mihai Cotorobai 40 voturi pentru

Anatolie I. Ţurcanu 26 voturi pentru.

 1. În rezultatul votării individuale per persoane, a aproba noua componenţă a Prezidiului Asociaţiei după cum urmează:

1. Ion Palii (unanim)

2. Ion Madan (unanim)

3. Anatolie I. Ţurcan (unanim)

4. Nicolae Misail (77 pentru, 1 împotrivă, 1 abţinere)

5. Nicolae Dabija (75 pentru, 2 împotrivă, 2 abţineri)

6. Svetlana Mîsliţchi (75 pentru, 4 abţineri)

7. Eugen Pâslaru (unanim)

8. Sergiu Popa (78 pentru, 1 abţinere)

9. Dumitru Postovan (unanim)

10. Tudor Nerean (78 pentru, 1 abţinere)

11. Ion Miţcul (unanim)

12. Valeriu Bulgari (unanim)

13. Anatolie N. Ţurcan (76 pentru, 3 abţineri)

14. Alexandru Arseni (72 pentru, 2 împotrivă, 4 abţineri)

 

Nu au fost aleşi ca membri ai Prezidiului pe motiv de voturi cumulative împotrivă şi abţineri după cu urmează: Petru Poian (4 împotrivă, 8 abţineri) Ludmila Scalinîi (4 împotrivă, 6 abţineri) Ion Mereuţă (2 împotrivă, 5 abţineri).

Adunarea a ales în calitate de prim-vicepreşedinte al Asociaţiei pe Ion Palii (unanim), vicepreşedinţi: Ion Madan (unanim), Eugen Pâslaru (unanim), Anatol I. Ţurcanu (unanim) şi de secretar al Asociaţiei pe Nicolae Misail (78 pentru, 1 împotrivă).

 

 1. A alege în componenţa Comisiei de Cenzori pe următorii membri ai Asociaţiei: Pavel Dubălari, Constantin Culea, Tudor Macrinici.

 2. A însărcina Prezidiul Asociaţiei să facă demersurile corespunzătoare pentru înaintarea dlui Mircea Snegur la Premiul de Stat al Republicii Moldova.

 

Decizie separată:

În legătură cu instituirea postului de Membru de Onoare/Preşedinte de Onoare în Statutul Asociaţiei şi având în vedere meritele deosebite faţă de destinele republicii Moldova şi a limbii române în spaţiul basarabean, a alege ca membru de Onoare şi Preşedinte de Onoare a Asociaţiei „Parlamentul-90” pe dl Mircea Snegur, primul preşedinte al Parlamentului de legislatura a XII-a, primul Preşedinte al Republicii Moldova.

Votat unanim

 

 

Preşedintele adunării Pavel Dubalari

 

Secretar Nicolae Misail