Parlamentul90 Republicii Moldova
Caută
La 27 august curent se împlinesc 23 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova. 2014-08-26

La 27 august curent se împlinesc 23 de ani de la proclamarea Independenţei Republicii Moldova. Cu acest prilej, noi, membrii Asociaţiei „Parlamentul 90”, apreciem înalt semnarea Acordului de Asociere cu Uniunea Europeană şi Liber Schimb Aprofundat şi Cuprinzător şi ratificarea lui în forul legislativ de la Chişinău ca un eveniment istoric, realizat de clasa politică actuală şi populaţia de bună credinţă în spiritul Declaraţiei de Independenţă, care la 27 august 1991 proclama Republica Moldova ca un stat suveran, independent şi democratic, liber să-şi hotărască prezentul şi viitorul, fără nici un amestec din afară, în conformitate cu idealurile şi năzuinţele sfinte ale poporului în spaţiul istoric şi etnic al devenirii sale naţionale, optând astfel pentru valori democratice, recunoscute şi respectate în statele civilizate ale lumii.

Acest act istoric constituie un pas sigur şi fundamental necesar pentru modernizarea republicii  noastre şi vine să consolideze ireversibilitatea proceselor de „democratizare, de afirmare a libertăţii, independenţei şi unităţii naţionale”, de edificare a unui stat bazat pe ordinea de drept, un act de justiţie şi confirmare a năzuinţelor cetăţenilor de integrare în familia popoarelor europene, libere şi aspirând spre pace în lumea întreagă.

Cu acelaşi prilej, Asociaţia „Parlamentul-90” îşi exprimă încrederea că actuala guvernare şi cele care vor urma nu-şi vor precupeţi puterile pentru a continua cursul spre civilizaţiile occidentale până la integrarea definitivă a Republicii Moldova în Uniunea Europeană şi cheamă să depună toate eforturile pentru asigurarea unei stabilităţi durabile, a unor condiţii prielnice investiţiilor externe şi interne, crearea locurilor de muncă bine plătite, ceea ce în ultimă instanţă va asigura acea bunăstare a populaţiei pe care şi-o doresc cetăţenii şi de care se bucură occidentalii.  

În acelaşi timp, ne exprimăm îngrijorarea faţă de tentativele de substituire a adevăratelor valori şi aspiraţii social-economice cu interese de clan sau de factură oligarhică. Pe mai toate dimensiunile politice şi economic se manifestă tot mai evident tendinţele de promovare a intereselor individuale sau de grup în dauna celor ale statului, ale cetăţenilor.  Individualismul politic se manifestă tot mai nedisimulat prin jefuirea bunurilor materiale ale societăţii, prin acapararea instituţiilor statului şi aservirea mijloacelor de informare în masă, prin apariţia şi tolerarea fenomenului „business politic” şi criminalizarea vieţii politice. Piramida politică, iar odată cu ea şi puterea de stat, trece dintr-o criză în alta, caracterizate prin incapacitatea partidelor şi a unor lideri de la guvernare de a renunţa la ambiţii personale şi a se consacra intereselor alegătorilor, ale populaţiei în ansamblu. Populismul şi demagogia, lipsa de sinceritate faţă de cetăţeni pare să devină pentru foarte mulţi politicieni de tot rangul o normă, o componentă de esenţă. Împărţirea ministerelor, departamentelor conform logaritmului între partide divizează tot mai crâncen electoratul, implicit ţara în ocine politice, în care liderul de partid, asemenea unui moşier, dictează după bunul său plac, amplasând în funcţii importante persoane incompetente, corupte şi subordonându-şi dreptatea, adevărul ştiinţific şi valorile naţionale şi general-umane propriei doctrine politice.

Parlamentul, organ legislativ reprezentativ, chemat să asigure prin legi, hotărâri şi dispoziţii adoptate buna orânduire socială, pacea şi liniştea în societate, îşi arogă tot mai mult funcţii de împărţire şi control a puterii, inclusiv a celei judecătoreşti şi a presei. Considerăm că asemenea atitudini iresponsabile ale unor factori de la guvernare lovesc direct în Independenţa Republicii Moldova ca stat. 

Toate acestea prejudiciază grav percepţia, încrederea populaţiei că statul, clasa politică, conducerea de vârf este cu adevărat preocupată de interesele naţionale, de ridicarea nivelului de trai al populaţiei, de edificarea unui viitor demn pentru generaţiile ce ne vor urma. Ritmul lent al reformelor în majoritatea sferelor sociale, al creşterii economice, toleranţa, iar pe alocuri şi acoperirea cazurile de corupţie, inclusiv politică, face ca electoratul să-şi piardă încrederea în actuala guvernare şi în clasa politică în ansamblu, ceea ce se poate solda cu un eşec răsunător al democraţiei şi prosperităţii Republicii Moldova ca stat, cu prăbuşirea ei în hăul totalitarismului sau altor forme de guvernare ostile democraţiei şi voinţei populare. Facem apel către partidele de orientare europeană să lase la o parte adversitățile politice, să convină asupra unui consens politic naţional ce poate asigura parcursul european de mai departe al Republicii Moldova. Oamenii noştri merită să trăiască liber și în bunăstare.

În aceeaşi ordine de idei, „Parlamentul-90” se arată îngrijorat de faptul că unele formaţiuni politice şi pseudopoliticieni, asmuţaţi şi asiguraţi de forţe externe ostile, încearcă să pună piedici şi se împotrivesc înverşunat cursului european, a celui de consolidare a unei democraţii civilizate şi veritabile, precum şi consolidării şi prosperării statului Republica Moldova. Condamnăm orice tentative de deturnare a actualului curs al conducerii republicii, de deturnare spre aşa-numita Uniune Vamală Euroasiatică. Facem apel către populaţie să respingă categoric orice chemări ale unor politicieni şi pseudopatrioţi spre o sferă dominată de porniri războinice, agresive şi de dominaţie a puterilor mari asupra statelor mici, chemări practic într-o zonă de război.

Schimbarea cursului de integrare europeană pune sub semnul îndoielii fiinţa Republicii Moldova, iar Declaraţia de Independenţă şi-ar pierde în asemenea condiţii sensul pe care i l-a imprimat Marea Adunare Naţională din 27 august 1991 şi Parlamentul Republicii Moldova de legislatura anilor 1990-1994, ales în mod democratic pe circumscripţii uninominale. Cei care sunt împotriva Europei sunt şi împotriva limbii, tradițiilor şi culturii noastre, eminamente europene, în definitiv sunt împotriva păcii şi ființei noastre.

Facem de asemenea apel către electoratul din republică şi din diasporă să nu se lase pradă indiferenţei şi absenteismului şi să susţină în actualele alegeri forţele democratice, de orientare proeuropeană. Numai având o atitudine participativă activă şi dând dovadă de unitate naţională vom demonstra lumii întregi că avem demnitate şi merităm un destin mai bun, că Republica  Moldova este o țară eminamente europeană.

Aşa să ne ajute Dumnezeu!

Pentru informaţii suplimentare contactaţi: 23-49-06; 0 693 49417.

 

Persoana de contact: Nicolae Misail.