Parlamentul90 Republicii Moldova
Caută
PLANUL de acțiuni al Consiliului de Administrare și al AO „PARLAMENTUL-90” pentru anul 2017 2017-04-05

La Ședința din 5 aprilie 2017 a Consiliului de Administrare a fost confirmat în calitate de secretar al CA dl Ignat Vasilache și aprobat Planul (prealabil) de activitate al CA și al AO „Parlamentul-90”. Consiliul de Administrare invită membrii Asociației să vină cu propuneri de completare a prezentului Plan.

                                                                          Componența Consiliului de Administrare al Asociației Obștești „Parlamentul-90”

                                                                                                                 Pintilie PÂRVAN, președinte

                                                                                                         Alexandru ARSENI, prim-vicepreședinte

                                                                                                                  Ion MADAN, vicepreședinte

                                                                                                             Eugen PÂSLARU, vicepreședinte

                                                                                                                 Ignat VASILACHE, secretar

 

                                                                                                                            Membrii CA:

                                                                                                                         Valeriu BULGARU

                                                                                                                          Valentin CRÎLOV

                                                                                                                           Nicolae MISAIL

                                                                                                                           Teodor NIREAN

                                                                                                                               Ion PALII

                                                                                                                            Sergiu POPA

                                                                                                                        Dumitru POSTOVAN

                                                                                                                           Mihai POIATĂ

                                                                                                                       Anatolie I. ȚURCANU

                                                                                                                        Anatol N. ȚURCANU
 

                                                       PLANUL  de acțiuni al Consiliului de Administrare șial AO „PARLAMENTUL-90” pentru anul 2017

Nr. d/o

Acțiunea (măsura), descrierea succintă

Termen

Responsabili

  1. Activități ale Consiliului de Administrare și ale AO „Parlamentul-90”,

consacrate Zilei Drapelului Republicii Moldova

  1.  

Organizarea festivităților în centrele raionale și mun. Chișinău

până la 26.04.2017

Responsabilii pe raioane

      2.

De elaborat recomandări de programe și acțiuni concrete pe raioane și în mun. Chișinău

până la 05.04.2017

Consiliul de Administrare

     3.

Alte activități

până la 20.04.2017

Consiliul de Administrare

II. Activități ale Consiliului de Administrare și ale AO „Parlamentul-90” întru îndeplinirea sugestiilor

și obiecțiilor expuse de deputați la Adunarea Generală din 25.03.2017

1.

Chestiunea inaugurării Scuarului Independenței

permanent

Consiliul
de Administrare

2.

Analiza situației privind pensiile deputaților din AO „Parlamentul-90”

permanent

Consiliul de Administrare

3.

De solicitat de la Ambasade exemple ale Statutul Deputatului din unele țări din UE și CSI (Letonia, Estonia, Lituania, Rusia, Ucraina, Kazahstan)

până la 20.04.2017

Consiliul de Administrare

4.

Alte propuneri

până la 20.04.2017

Consiliul de Administrare

III.

Activități ale Consiliului de administrare și ale AO „Parlamentul-90” consacrate împlinirii 26 de ani de la proclamarea Independenței RM

Propuneri până la 20.04.2017

Consiliul de Administrare

IV. Activități ale Consiliului de administrare AO ”Parlamentul 90”
privind îndeplinirea activităților preconizate anterior

1.

Îndeplinirea de către responsabilii pe raioane a acțiunilor privind denumirea unor instituții cu numele deputaților decedați (votanți ai Declarației de Independență) în localitățile de baștină

permanent

Responsabilii pe raioane

2.

Alte activități:

 

 

a.

Responsabilii pe raioane:

  • de corectat lista deputaților la moment;

  • de corectat data, ziua și anul nașterii ori decesului;

  • de rugat să ne remită copia certificatului de pensie la moment, și de făcut propuneri privind unele scutiri la plata cotizațiilor;

  • de înaintat propuneri privind responsabili în viitoarele centre administrativ teritoriale;

  • de ținut la control plata cotizațiilor.

 

până la 01.05.17

până la 01.05.17

până la 01.05.17

până la 01.05.17

până la 01.05.17

 

permanent

 

responsabili pe raioane

responsabili pe raioane

responsabili pe raioane

responsabil din CA

b.

De căutat proiecte prin care de atras mijloace financiare și de acordat ajutor deputaților aflați în situații vulnerabile (la solicitare)

permanent

Membrii CA, responsabilii pe raioane

c.

De analizat varianta propusă de dl Valeriu Matei privind atragerea mijloacelor financiare (2% către ONG-uri)

Până la 1.05.2017

Nicolae Misail

 

d.

De angajat un contabil (cu salarizare de 2-3 mii lei) și un secretar

Până la 01.05.17

I. Madan, S. Popa, N. Misail

e.

De aprobat devizul de cheltuieli al unor activități Mai relevante pentru anul 2017 (zile de naștere, deces etc.)

Până la 20.04.2017

 

f.

Propuneri pentru acțiuni consacrate Zilei Suveranității.

Până la 1.05.2017

Membrii CA, responsabili pe raioane