Parlamentul90 Republicii Moldova
Caută
Activitate

2014-04-01     
EXTRAS din Procesul-verbal nr. 5 al Adunării Generale a Asociaţiei „Parlamentul-90” din 15 martie 2014
E X T R A S din Procesul-verbal nr. 5 al Adunării Generale a Asociaţiei „Parlamentul-90” din 15 martie 2014   Total membri ai Asociaţiei 148 persoane Prezenţi la adunare (78) persoane Invitaţi 11 persoane   Ordinea de zi:   Raport cu privire la activitatea organului de conducere Asociaţiei (raportor V. Bulgari, preşedintele Asociaţiei „Parlamentul-90”). Informaţia Comisiei de Cenzori despre activitatea Prezidiului privind administrarea bunurilor materiale şi a mijloacelor băneşti ale Asociaţiei (raportor T. Macrinici, preşedintele Comisiei de Cenzori) Modificări şi (primirea şi radierea unor membri) în lista Asociaţiei „Parlamentul-90”. Informaţie cu privire la noua redacţie a Statutului Asociaţiei „Parlamentul-90” (raportor N. Misail, secretarul Asociaţiei „Parlamentul-90”. Alegerea organelor de conducere ale Asociaţiei „Parlamentul-90”. Alegerea Comisiei de cenzori. Diverse.   Luând…