Parlamentul90 Republicii Moldova
Caută
Contacte

Asociaţia Obştească ,,Parlamentul-90” are oficiu pe str. Şciusev 53 (colt cu str. Vlaicu Pârcălab), et. 3.

Telefoane de contact:

Anatolie Ţurcanu, preşedinte – 0 22 41.38.49; 0 69105257; e-mail: aturcanu@puratos.md

Ion Madan, vicepreşedinte (relaţii financiare, cotizaţii) – 0 696 85080; e-mail: iontmadan@yahoo.com

Nicolae Misail, secretar – 0 22 23.49.06 (ext. 2); 0 693 49417; e-mail: pressofficer@lastrada.md